Informace k členské výroční schůzi 2019

Výroční členská schůze MO ČRS Nové Hrady se konala v sobotu 9.2.2019 v sále Kulturně spolkového domu MěÚ Nové Hrady (bývalá budova Státního statku) od 9.00 hodin.

S programem:

 1. Zahájení - schválení programu schůze
 2. Volba mandátové, návrhové
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
 5. Zpráva hospodáře o hospodaření MO v roce 2018
 6. Zpráva účetního o finančním hospodaření MO 2018
 7. Návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2019
 8. Zpráva revizní komise rok 2018
 9. Zpráva komise po zarybnění sport. revírů 2018
 10. Seznámení se Zápisem a usnesením Konference JčÚS
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr

Po ukončení výroční členské schůze bude možné zaplatit členské známky za rok 2019- Členské známky na rok 2019 musíte uhradit a vyzvednou do konce měsíce dubna 2019!!! Členskou legitimaci vezměte sebou.

Informace ke schůzím výboru

Schůze výboru MO ČRS Nové Hrady se konají pravidelně každé první úterý v měsíci vyjma měsíců červenec a srpen a to vždy od 18.00 hodin v Kulturně spolkovém domě v klubovně MO ČRS /vchod ze zadního dvora/, změna termínu je možná /výjimečně/ po dohodě členů výboru.

Program schůzí výboru je rámcově stanoven na konci každého zasedání výboru a je doplňován o aktuální dění v činnosti MO.

Schůzí výboru se může zúčastnit každý člen MO bez předchozího ohlášení a to pokud jeho přítomnost řeší náplň činnosti nebo návrhy na jeho doplnění nebo zkvalitnění.

ČRS MO Nové Hrady © 2011