Dětské rybářské kroužky a závody:

MO ČRS Nové Hrady již tradičně pořádá „Dětské rybářské závody“ u příležitosti Mezinárodního dne dětí (1.června) pod vedením Dětských rybářských kroužků na Nových Hradech a v Horní Stropnici. Aby nebyly narušené akce organizované obcemi stanovili jsme termíny závodů na poslední sobotu v měsíci květnu a první sobotu v měsíci červnu. Závody probíhají na sportovním revíru MP Stropnice 4 číslo 421 065 a to střídavě, v roce 2016 začínaly na rybníku Farský v Horní Stropnici pokračovaly na Zevlově rybníku v Nových Hradech. V rove 2019 proběhne první kolo 25 května 2019 na Farském rybníku v Horní Stropnici a bude pokračovat druhým kolem 8 června 2019 na Zevlově rybníce. Začátek závodu a sraz účastníků je v 7.00 hodin na hrázi rybníka. Po zahájení a vylosování stanovišť obdrží účastníci občerstvovací balíček plný sladkostí a 1 nápoj. V 9.00 hodin je připraven pro závodníky grilovaný párek. Po krátkém občerstvení závod pokračuje na druhém vylosovaném stanovišti. Konec závodu je stanoven na 11.30 hodin. Při vyhodnocení výsledků závodu jsou jednotliví závodníci ohodnocení dle umístnění pěknou cenou podle jejich libovolného výběru. Na všechny se dostane, hodnotí se i samotná účast. Rozhodčí závodu dohlížejí na regulérnost ale i dobrou pohodu závodu. Závody se konají za každého počasí.

Děláme závody s dětmi a pro děti.

Místní organizace Českého rybářského svazu
Nové Hrady


Zápisy dětí ve věku od 7 do 15 let o členství v Dětském rybářském kroužku MO ČRS Nové Hrady a Horní Stropnice se konají každoročně druhou středu v měsíci září od 16.30 hod. a následně /říjen/ každou středu od 17.30 hod. do 18.00 hodin v klubovně místní organizace Kulturně spolkového domu (ul. Česká) a dětiček z Horní Stropnice v ZŠ. U dětí je vhodný doprovod jednoho z rodičů. Součástí zápisu je vyplnění jednoduché přihlášky, seznámení s náplní činnosti kroužku a časovým rozvrhem kroužku. Vše ostatní bude řešeno až v průběhu prvních setkání členů kroužku. Výbor MO ČRS Nové Hrady rozhodl na svém zasedání o prominutí zápisného všem novým členům mladším 15 let kteří budou navštěvovat Dětský rybářský kroužek.

V Nových Hradech

Ing. Ludovít Kasan v.r.
Předseda MO ČRS Nové Hrady

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb


Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
 • 1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště a podat u příslušné MO přihlášku za člena.
 • 2. Absolvovat (ve stanoveném termínu) proškolení a test pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů …upravujících lov ryb.
 • 3. Vše lze domluvit s vedoucími Dětských rybářských kroužků každou středu od 1730 hodin v klubovně Místní organizaci ve Spolkově kulturním domě (bývalý Státní statek) nebo na č. mobilu – 602 171 868 (Ing. Ludovít Kasan – předseda MO ČRS …Nové Hrady). Na základě úspěšně absolvované zkoušky a písemného testu :
 • MO ČRS vydá:
 • a. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě obecní úřad Nové Hrady vydá, po vyplnění žádosti a uhrazení správního poplatku - Rybářský lístek -.
 • b. Členskou legitimaci. Při jejím vydání uhradí žadatel zápisné a členský příspěvek. Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá formou Dětských rybářských kroužků při MO, kde se mají možnost přihlásit (bod č.3) a kde se jim věnují proškolení vedoucí.
 • c.Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit - Povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry -. ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS Další informace vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.
 • d.Poté vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.
 • Základní podmínky a informace k činnosti kroužku:

  - dětský rybářský je určen pro děti ve věku 7 až 15 let, v případě většího zájmu budou utvořené dva kroužky s členěním dětí od 7 do 10 let a dětí od 10 do 15 let
  - členství v Dětském rybářské kroužku je bezplatné
  - první zápisné za člena (dítě do 15 let) hradí MO ČRS
  - řádná docházka do rybářského kroužku je podmínkou pro získání členství v MO ČRS
  - získání Povolenky k lovu ryb je podmíněné prokázáním základních teoretických a praktických znalostí sportovního rybářství
  - rybářský kroužek probíhá každou středu od 17.30 hodin do 19.00 hodin v klubovně MO ČRS nebo po vzájemné domluvě v jiném termínu, čase nebo místě.

  Náplň činnosti kroužku:

  - poznávání ryb, vodních organizmů a vodních rostlin
  - povolené způsoby a druhy lovu ryb, teoretická a praktická příprava
  - znalost rybářského náčiní, nářadí, návnad a nástrah
  - práce s rybářským prutem, vázání háčků, rybářské uzle, výroba splávků a olůvek
  - poznávání a chování v přírodě, ochrana přírody

  Vedením kroužku byli MO ČRS pověření:

  Petr Šafránek - Dětský rybářský kroužek - Nové Hrady - č.mob. 720 304 065 zástupci: Ing. L. Kasan a V. Matějka – členové výboru MO
  Miloš Martínek - Dětský rybářský kroužek - Horní Stropnice – č. mob. 733 332 044 zástupce: Mgr. P. Kroupa – člen výboru MO
  Zájemce o vedení Dětských kroužků rádi přivítáme a dohodneme se na spolupráci.

ČRS MO Nové Hrady © 2011