Aktuality:

Povinnost člena MO ČRS Nové Hrady odevzdat vždy do 15. ledna následujícího roku řádně vyplněnou Povolenku k lovu ryb za rok minulý!!!


Informace o činnosti MO ČRS Nové Hrady můžete získat u:

                      předsedy MO Ing. L. Kasana na č. mob. 602 171 868
                      místopředsedy MO Mgr. P. Kroupy na č. mob. 723 841 585
                      hospodáře MO V. Matějky na č. mob. 720 280 264
                      jednatele MO J. Bráchy na č. mob. 603 268 595

ČRS MO Nové Hrady © 2011